PEFC ST 2002:2020

Орган за сертификация на продукти Ем Джи Глобал предлага акредитирана сертификация спрямо международния стандарт PEFC ST 2002:2020 – Верига за проследимост на горските продукти (Chain of Custody).

Какво е PEFC:
PEFC – Програмата за одобрение на горската сертификация е водещ световен алианс на национални системи за горска сертификация. Като международна нестопанска, неправителствена организация, PEFC са посветени на насърчаването на устойчивото управление на горите чрез независимо сертифициране от трета страна.

 

PEFC е Световен съюз
Организация с членство, базирана в Женева, Швейцария, има повече от 80 членове, разположени по целия свят, включително национални системи за сертифициране, НПО, синдикати, бизнес, търговски асоциации, организации на собственици на гори и ангажирани лица. В PEFC членуват 55 национални независими национални организации, които разработват и прилагат системата PEFC в своята страна. В PEFC членуват и 29 международни заинтересовани страни включващи компании, организации и асоциации, чиито принципи и цели са в подкрепа на PEFC. В момента PEFC е най-голямата система за сертифициране на горите в света!
Понастоящем повече от 20 000 компании и организации в повече от 70 страни са постигнали сертифициране на веригата за проследимост PEFC. Това се равнява на една трета от всички сертификати за верига за проследимост в световен мащаб.
PEFC сертификацията на верига за проследимост проследява продуктите на горска основа от устойчиви източници до крайния продукт. Тя демонстрира, че всяка стъпка от веригата за доставки се наблюдава отблизо чрез независим одит, за да се гарантира, че неустойчивите източници са изключени.
PEFC сертифицирането е предпочитан стандарт за политиките за обществени поръчки за дървен материал в Обединеното кралство, Германия и Япония, в допълнение към многобройните частни политики за снабдяване с дървен материал. Сертификацията PEFC също така демонстрира съответствие със законовите изисквания, включително Регламента за дървения материал на ЕС (EUTR), Закона на Лейси на САЩ и Регламента за забрана на незаконната сеч в Австралия.

 

PEFC Етикета върху продуктите

Можете да откриете етикета PEFC върху огромна гама от продукти, от кърпички, тоалетна хартия и тетрадки, до дървени подове, библиотеки и вашата градинска барака. И разбира се, не забравяйте опаковката: пакетчета чай, зърнени храни, ориз и много други се предлагат в сертифицирани от PEFC опаковки.
Етикетът PEFC ви помага да направите лесен избор: да изберете красив продукт, произведен от естествен, възобновяем ресурс – подкрепяйки нашите гори и помагайки им да процъфтяват!

 

Какво означава PEFC етикетът?
Когато видите етикета PEFC върху даден продукт, това означава, че той идва от гора, сертифицирана от PEFC (очевидно, само горският материал в продукта). PEFC сертифицирана гора е гора, която се управлява в съответствие с най-строгите екологични, социални и икономически изисквания. Гора, която ще съществува за поколения напред.
Чрез PEFC сертифицирането можем да проследим материала от тези гори надолу по веригата на доставки до крайния продукт, който купувате. Механизмът за проследяване на материала се нарича сертифициране по веригата за проследимост. Освен че гарантира, че материалът идва от сертифицирана гора, той също защитава правата на работниците по време на производствения процес.

 

Как да получите сертификат за PEFC верига за проследимост?
PEFC сертифицирането на веригата за проследимост е достъпно в целия свят и е отворено за всички компании, които произвеждат, преработват, търгуват или продават горски продукти.
Етикетът PEFC е световно приета търговска марка, която помага на вас и вашите клиенти да идентифицирате и рекламирате материали от устойчиво управлявани гори.

При проявен интерес, както и за допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените координати:
е-mail: info@nqa.bg
телефон: 0889 531 316