GMP

GMP установява работните условия и изисквания, необходими за осигуряване на хигиена по цялата хранителна верига.

Какво е GMP?
GMP, акроним, който означава добри производствени практики, установява работните условия и изисквания, необходими за осигуряване на хигиена по цялата хранителна верига и за нейното производство.

GMP се състои от насоки, които определят действията за управление и обработка с цел осигуряване на благоприятни условия за производство на безопасни храни. Те също са полезни за проектирането и функционирането на предприятия и за разработването на процеси и продукти, свързани с храните.

GMP са разработени от Codex Alimentarius с основна цел защита на клиентите. Той включва много основни оперативни условия и процедури, които трябва да бъдат изпълнени от хранителната компания.

Примери за указания за GMP:
Конструкцията и устройството на хранителните помещения
Обучението, предоставено на служителите
Адекватната поддръжка на оборудването и оборудването, използвани във фирмата
Използването на подходящи химикали в и около помещенията за хранене, включително почистващи химикали, химикали за борба с вредителите и машинни смазки, включително ефективна програма за контрол на вредителите
Идентифициране и съхранение на отпадъци в и от компанията
Прилагането и ефективността на системата за проследяване
Чистотата на помещенията, оборудването, приборите, подовете, стените и таваните.