ДОВЕРИЕ НАДЕЖДНОСТ УСТОЙЧИВОСТ

MG Global е орган по сертификация на системи за управление към NQA Източна Европа, предоставящ сертификация под акредитация от ИА “Българска Служба за Акредитация”, член на EA MLA и IAF MLA. Предоставяме сертификация по следните международни стандарти: ISO 9001:2015 (Управление на качеството); ISO 14001:2015 (Управление на околната среда); ISO 45001:2018 (Управление на ЗБР); ISO 50001:2018 (Управление на енергията); ISO 27001:2013 (Управление на информационната сигурност); ISO 22000:2018 (Управление на безопасността на хранителните продукти); ISO 39001:2012 (Управление на безопасността на движение по пътищата).

MG GLOBAL COVID-SECURE

VERIFICATION SCHEME