ISO 39001:2012

Какво е ISO 39001?

ISO 39001:2012 е международен стандарт за системи за управление на безопасността на движението по пътищата.

ISO 39001:2012 е международният стандарт, който осигурява рамката за Система за управление на безопасността на движението по пътищата (RTSMS). Това може да позволи на организациите, които работят със системите за пътен трафик, да подобрят цялостната безопасност и да намалят риска от наранявания или смърт, причинени от пътнотранспортни произшествия. Организациите, които се ангажират да подобрят пътната безопасност, ще се възползват от прилагането на ISO 39001.

„Всяка година животът на приблизително 1,35 милиона души прекъсва в резултат на пътна катастрофа. Между 20 и 50 милиона повече хора страдат от нефатални наранявания, като много от тях получават увреждане в резултат на нараняването си. (СЗО, 2018 г.)

ISO 39001:2012 следва общата структура, предоставена от Приложение SL, което го прави съвместим с други стандарти за управление като ISO 9001 и ISO 14001, което го прави по-ефективен и ефикасен за интегриране на системи за управление.