COVID-SECURE

В отговор на нарасналото търсене и многобройните запитвания от своите клиенти, Ем Джи Глобал ООД разработи програма за COVID-Secure верификация, приложима към различни икономически сектори –производствени предприятия, услуги, търговски обекти, хотели, ресторанти и т.н., включваща изискванията на международните компетентни организации и националните органи;

Верификацията се извършва по утвърден въпросник, съдържащ изискванията на Министерство на здравеопазването и международните туроператори. Целта на верификацията е да се извърши проверка за спазването и предприемането на изискуемите действия за предотвратяване разпространението на COVID-19, което се гарантира с издаване на Сертификат и стикер (който може да бъде поставен на хотела).

Верификацията е базирана на оценка на риска за здравето на служителите/посетителите/клиентите.

Наличието на това удостоверение служи за създаване на увереност и доверие в клиентите относно предприетите мерки, както и за повишаване репутацията на Вашата организация.

При проявен интерес, както и за допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените координати:
е-mail: info@nqa.bg, dkostova@nqa.bg
телефон: 0885144221