АКАДЕМИЯ

MG GLOBAL ACADEMY

19 години традиция и професионализъм в обучението на одитори

 

През 2001 година Иван Савов създаде една от първите в света академии за обучение на одитори на системи за управление – Moody Academy. В следващите години Академията обучаваше в 34 държави повече от 3500 водещи одитори и 5000 вътрешни одитори годишно по стандартите за системи за управление на качеството, околната среда, безопасните условия на труд, хранителна безопасност, информационна сигурност. В София беше установена централата на Академията и тук бяха разработени първо в света курсове за водещи одитори по ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 22301 и други. MG GLOBAL Academy продължава традицията на Moody Academy, под ръководството на Иван Савов и основния екип, като предлага в партньорство с водещи университети пълната гама обучения за водещи одитори, одитори, вътрешни одитори, представители на ръководството по системите за управление, мениджъри, консултанти, експерти. Развихме и предлагаме и най-новите ISO стандарти за управление, като обученията стартират с официалното публикуване на стандартите. Развихме и специализирани обучения – за петролния и газовия сектор, инфраструктурния и за автомобилния сектори.

 

MG Global Аcademy Ви предлага пълна гама от възможности за провеждане на обучения за вътрешни и водещи одитори, които ще Ви помогнат да развиете уменията и увереността си за прилагането им в одит процесите и ефективното интегриране и поддържане на системи за управление.  

 

Използваме ISO стандатите като рамка за внедряване, подобряване и одитиране на системите за управление и съпътстващите им процеси. Обученията са приложими за хора, ангажирани с внедряването, поддържането и непрекъснатото подобряване на системи за управление, които желаят да получат квалификация за вътрешни и водещи одитори. Това ще ви даде умения да управлявате ефективно прехода и да определите работата, която ще трябва да извършите, за да оптимизирате системата за управление в съответствие с изискванията на международните стандарти.

За повече информация и записване, можете да се свържете с нас на:
e-mail: academy@nqa.bg
Тел: +359 884 51 70 90