ISO 9001:2015

Какво е ISO 9001?

ISO 9001 е международният стандарт за системи за управление на качеството.Това е най-широко използваният стандарт за СУК в света, като над 1,1 милиона сертификати са издадени на организации в 178 държави.

ISO 9001 предоставя рамка и съвкупност от принципи, които осигуряват общоприет подход към управлението на вашата организация, за да отговарят постоянно на клиентите и другите заинтересовани страни. С прости думи тя осигурява основата за ефективни процеси и ефективни хора, с цел предоставяне на ефективен продукт или услуга след време.

Помага Ви с:

  • Постоянно удовлетворяване на клиентите и другите заинтересовани страни.
  • Осигурява основата за ефективни процеси
  • Ефективни хора да доставят ефективен продукт или услуга във времето
  • Предварителна квалификация и заявки за оферта
  • Оперативна ефективност
  • Вътрешен одит
  • Управление на риска
  • Обучение и компетентност
  • Марка и репутация..

Ползи от сертификация по ISO 9001

Повече бизнес възможности

Спецификациите за поръчки често изискват сертифициране на системата за управление в организацията като условие за доставка, така че сертификацията отваря много нови възможности.

Удовлетвореност на клиента

Поставете си за цел да предоставяте услуги, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите, за да запазите доверието на своите клиенти и занапред.

Управление на риска

По-голямата последователност и проследимост на продуктите и услугите означава по-добър контрол и бързо предотвратяване на възможни рискове.

Подобрени взаимоотношения със заинтересованите страни

Подобрете начината, по който Вашата компания бива възприемана от служители, клиентите и доставчиците.

Правно съответствие

Разберете как законовите и регулаторните изисквания оказват влияние върху вашата организация и нейните клиенти.

Доказани бизнес ползи

Независимата проверка срещу световно признат промишлен стандарт говори за обеми.

Намалени оперативни разходи

Постигането на ефективност при използването на енергия и вода и чрез минимизиране на отпадъците означава спестяване на финансови средства.