FSSC 22000 ver.6

КАКВО Е FSSC 22000?

FSSC 22000 е схема, базирана на комбинация от ISO 22000 и допълнителни изисквания на схемата.

Сертифицирането на системата за безопасност на храните (FSSC) 22000 е международно приета схема за сертифициране, базирана на комбинация от специфични за сектора предварителни програми (PRP) по ISO 22000 и допълнителни изисквания на FSSC. FSSC 22000 е разработен в отговор на изискванията на клиентите за разпознаваем стандарт, спрямо който системата за управление на безопасността на храните може да бъде одитирана и сертифицирана.

FSSC 22000 получи глобално признание от GFSI (Глобална инициатива за безопасност на храните), както и други схеми за безопасност на храните като BRC или IFS. Схемата за сертифициране е собственост на Фондацията за сертифициране по безопасност на храните /FSSC/.

FSSC 22000 е разработен за сертифициране на системи за безопасност на храните, които гарантират безопасността на продуктите по време на първичното производство на животински продукти, производството на нетрайни животински и/или растителни продукти, продукти с дълъг срок на годност и (други) хранителни съставки като добавки, витамини и биокултури, производство на храни за животни и фуражи и производство на опаковки за храни и наскоро включени услуги за кетъринг, търговия на дребно/едро и транспорт и услуги за съхранение.