СЕРТИФИЦИРАНИ КЛИЕНТИ

Актуална информация за сертифицираните клиенти по PEFC FM и PEFC CoC може се да намери на сайта на PEFC INTERNATIONAL. https://pefc.org/find-certified