НАШАТА АКРЕДИТАЦИЯ

НАШАТА АКРЕДИТАЦИЯ

КАКВО Е АКРЕДИТАЦИЯ?

Акредитацията е независимо оценяване, което гарантира, че сертифициращите организации имат техническата компетентност и интегритет на безпристпрастност, за да предоставят надеждни сертификационни услуги. Това е от изключителна важност за изграждането на доверие в сертифицирането.

Акредитацията е средство за оценяване, в интерес на обществото, на техническата компетентност и интегритета на организациите, предлагащи услуги по оценяване, включително тестване, инспекции, калибриране и сертифициране.

ЗАЩО АКРЕДИТАЦИЯ?

Ние вярваме в интегритета на стандартите и взискателността на процеса на сертифициране. Ето защо наша политика е да получаваме акредитация за нашите услуги, когато е възможно.

MG Global е орган по сертификация на системи за управление, който предоставя сертификация под акредитация от ИА “Българска Служба за Акредитация”, член на EA MLA и IAF MLA.

ИА “Българска Служба за Акредитация” редовно и стриктно оценява нашите процеси, спрямо изискванията на международните стандарти, за да се гарантира нашата компетентност, безпристрастност и способност за изпълнение.

От месец февруари 2022г ОССУ Ем Джи Глобал ООД е в процес на преход, към изискванията за сертифициращи организации, съгласно ISO 50003:2021 и изискванията на ИА БСА, публикувани на 02/01/2022г.

БЕЗПРИСТРАСТНОСТ

Безпристрастността е основен принцип на акредитирана сертификация. Това означава, че решенията за сертифициране се основават единствено на обективни доказателства за съответствие и не се влияят от никакви други интереси.

Ние гледаме на сериозно на потенциални конфликти на интереси и гарантираме по всяко време, че безпристрастността не е изложена на риск. По-специално, ние гарантираме, че независимо кои консултанти са били наети за прилагане и поддържане на системата за управление на клиента:

  • сертифицирането няма да бъде по-опростено, по-лесно, по-бързо или по-евтино;
  • решенията за сертификация ще се основават единствено на обективни доказателства.

НЕАКРЕДИТИРАНА СЕРТИФИКАЦИЯ

Политикана на MG Global е да предоставя акредитирана сертификация, където е възможно. Някои схеми не разполагат с акредитация, но в тези случаи, ние отново прилагаме еднаква строгост, процеси, изисквания за компетентност и безпристрастност, както при акредитираните услуги.

Неакредитираната сертификация може да бъде привлекателен начин за сертифициране, което да бъде по-бързо и евтино. Въпреки това, то може да има сериозни недостатъци, включително:

  • невъзможност да се изпълнят изискванията на клиентите, особено на договорните задължения
  • липса на интегритет, което може да наруши репутацията
  • загуби на време, бюджет и ресурси