СВЕТОВЕН ДЕН НА АКРЕДИТАЦИЯТА

9ти юни е световният ден на акредитацията!

Основният акцент тази година е поставен върху огромната роля на безопасността на хранителните продукти.

Всяка година денят се отбелязва в световен мащаб чрез събития, семинари и във всички големи медийни канали, за да се демонстрира как акредитацията и сертифицирането могат да помогнат за постигането на по-безопасен, по-последователен и по-отговорен свят.

За повече информация относно световният ден на акредитацията, моля използвайте приложените по-долу линкове към страниците на ISO и IAF.

https://www.iso.org/news/ref2521.html

https://www.iaf.nu/articles/World_Accreditation_Day_2020/652