PEFC BG ST 1002:2019

Орган за сертификация на системи за управление Ем Джи Глобал предлага акредитирана сертификация по българската система за сертифициране на горите спрямо стандарт PEFC BG ST 1002:2019 – Стандарт за устойчиво управление на горите в България. 

 

Какво е сертифициране: 

Сертифицирането на горите е доброволен пазарен инструмент, прилаган чрез два отделни, но свързани процеса: сертифициране за устойчиво управление на горите и сертифициране по веригата на проследимост.

Сертификацията за устойчиво управление на горите гарантира, че горите се управляват в съответствие с предизвикателните екологични, социални и икономически изисквания.

PEFC сертификацията на верига за проследимост проследява продуктите на горска основа от устойчиви източници до крайния продукт. Тя демонстрира, че всяка стъпка от веригата за доставки се наблюдава отблизо чрез независим одит, за да се гарантира, че неустойчивите източници са изключени.

Защо има нужда от сертифициране:

Сертифицирането на горите е от решаващо значение за предоставянето на доказателства за устойчиво управление на горите. То дава възможност на собствениците и мениджърите на гори да демонстрират, че практиките, които прилагат в гората днес, са устойчиви и че техните гори отговарят както на нашите нужди, така и на тези на бъдещите поколения.

То също така действа като средство за устойчивост, като дава възможност на потребителите и компаниите да избират продукти с устойчив произход, възнаграждавайки отговорните собственици на гори и създавайки стимул за несертифицираните собственици на гори да получат сертификат.

Сертифицирането на горите повишава стойността на горите, като изгражда доверие на потребителите и следователно създава допълнително търсене на горски продукти. Създаването на допълнителна стойност и търсене на горски продукти е един от най-добрите начини за поддържане на горите, тъй като предотвратява изсичането им за алтернативно използване на земята, като например за селско стопанство.

Все по-често сертифицирането на горите е предпоставка за правене на бизнес и сертифицираните горски материали се изискват все повече в политиките за обществени поръчки по света.

 

Сертифицирани клиенти

 


При проявен интерес, както и за допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените координати:
е-mail: info@nqa.bg
телефон: 0889 531 316