СВЕТОВЕН ДЕН НА АКРЕДИТАЦИЯТА

СВЕТОВЕН ДЕН НА АКРЕДИТАЦИЯТА

9ти юни е световният ден на акредитацията! Основният акцент тази година е поставен върху огромната роля на безопасността на хранителните продукти. Всяка година денят се отбелязва в световен мащаб чрез събития, семинари и във всички големи медийни канали, за да се демонстрира как акредитацията и сертифицирането могат да помогнат за постигането на по-безопасен, по-последователен иRead more about СВЕТОВЕН ДЕН НА АКРЕДИТАЦИЯТА[…]