УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Помогнали сме на много клиенти да подобрят своята ефективност, процеси, продукти и услуги, чрез сертифициране на системи за управление на качеството.

Сертифициране спрямо изискванията на стандарти за системи за управление на качеството, като ISO 9001:2015, е доказано един от най-добрите начини за подобряване на работата и производителността на дадена организация.

Не само, че можете да използвате системите за управление на качеството като ефективен инструмент за управление, за да се добави стойност и качество към предлагания от Вас продукт или услуга, но Вие може и да демонстрирате пред своите клиенти, доставчици, както и пред обществото като цяло, че сте свели до минимум риска и сте намалили загубите. Повишаването на доверието на Вашите клиентите е от решаващо значение, за Вашата рентабилност и пазарен дял, а това се постига чрез ясно определени цели на организацията.

ISO 9001:2015 е подходящ за всички сектори и индустрии, за всякакъв вид и размер организации – неговите ръководни принципи са подходящи за Вашия бизнес.

С възможността да рационализирате своите системи и процеси и това да ги интегрирате с тези, които вече са идентифицирани в бизнес плана, сега имате възможност да управлявате Вашия бизнес много по-ефективно и по-ефикасно. Не само, че ще сте в състояние да се избегнете и редуцирате случаи на дублиране на работа, но по-важното е, че ще можете да го правите за по-кратко време, полагайки минимални усилия.

ПРЕДИМСТВА ПРИ ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

  • Имате възможност да бъдете равнопоставено конкурентни на пазара
  • Можете да определите къде може да се направи значително намаление на разходите
  • Вашите дейности ще бъдат по-ефективни и ще водят до повече успех
  • Осъзнавате ползата от това, да получавате независима оценка за Вашата работа

Много други стандарти за специфични сектори на системи за управление са основани на ISO 9001:2015, например схеми за аеро-космическата индустрия, автомобилната и телекомуникационната индустрия, за медицински изделия и др.