УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

Система за управление на здравето и безопасността – доказаният метод за намаляване на риска, подобряване на производителността. Свържете се с нас, ако имате някакви въпроси относно системите за управление на здравето и безопасността.

Управлението на здравето и безопасността не трябва да бъде сложно, скъпо или отнемащо време. Всъщност това е по-лесно, отколкото си мислите. Сертифицирането на стандарта за международно професионално здраве и безопасност показва, че една организация е обмисляла как те ще идентифицират, управляват и контролират рисковете за здравето и безопасността.

Стандартите се основават на процеса на управление на „plan – do – check – act“ и са проектирани така, че да са съвместими със стандартите за управление ISO 9001 (качество) и ISO 14001 (за околната среда).
В работна среда, в която здравето и безопасността е оптималната цел, организациите от всякакъв мащаб и секторите на промишлеността активно прилагат системи за управление като рамка за подобряване на тяхното здраве и безопасност. Здравето и безопасността на работното място е неразделна част от цялостния успех на всяка организация.

Липсата на отговорност за здравословните и безопасни условия на труд във Вашата организация може да доведе до сериозни последици, не само, че рискувате големи финансови санкции, но рискувате безопасността на вашите работници. Това може да има последици за репутационните щети и на свой ред за финансовите резултати

КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА

Независимо от размера или типа на организацията, най-добрите системи за управление на здравето и безопасността прилагат подход със смислен характер, основан на задълбочено разбиране на специфичните опасности и рискове, пред които е изправена организацията ежедневно.

Това изисква силно лидерство, отдаденост и управление, включително разработване на подходящи бизнес процеси и готовност за действия при извънредни ситуации. Тя също така изисква добре обучена, компетентна работна сила, работеща в атмосфера на доверие. Нещо повече, е необходим последователен и устойчив подход.

Една наистина ефективна система за управление на здравето и безопасността създава и поддържа култура на безопасност, която прониква в цялата организация. Нагласите и поведението на ръководството и работниците трябва да проявяват силен ангажимент към по-безопасна работна среда, или пък системата няма да доведе до желаните резултати.

РАМКА НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА

  • Идентифициране на правни и други изисквания
  • Ясна структура за пълномощия и отговорности
  • Измерими цели за подобряване
  • Структуриран подход към оценката на риска
  • Планиран и документиран подход към здравето и безопасността
  • Мониторинг на въпроси, свързани със здравето и безопасността и одит на изпълнението

ПОЛЗИ ОТ СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

  • Намаляване на злополуките и рисковете от професионални заболявания
  • Намаляване на стреса и увеличаване на производителността
  • Намаляване на вероятността за плащане на съдебни разходи и обезщетения
  • Подобрения при поемането на рискове

ЗАСИЛЕНОТО ВНИМАНИЕ НАМАЛЯВА ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕТО НА НАРУШЕНИЯ

Фактът, че вашата организация поставя по-силен акцент върху управлението на здравето и безопасността, помага да се осъзнае значението на безопасността на работното място в цялата организация. На свой ред работниците ще направят безопасността основен фокус, когато се занимават с ежедневните си дейности.

ПОДОБРЕН МОРАЛ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Високият морал има тенденция да подобрява удовлетвореността от работния процес.

Хората искат да работят за компании, които ценят своите служители. Прилагането на система за управление на здравето и безопасността показва, че Вашата организация се грижи за благосъстоянието на своите работници, което може да ви помогне да привлечете повече качествени кандидати за работа.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

Ако се надявате да разширите дейността си в даден момент и да имате система за управление на безопасността и здравето, финансовите институции може да са по-склонни да Ви заемат пари, тъй като това показва, че Вашата компания е добре управлявана и се ангажира да сведе до минимум риска. Можете също така да увеличите шансовете си за привличане на нови бизнес партньори или инвеститори.

Свържете се с нас, за да научите повече за многото предимства на системата за управление на здравето и безопасността, както и как да я приложите във Вашата организация.