ТРЪГВА СВЕТОВНИЯТ ЛОВ НА ФАЛШИВИ СЕРТИФИКАТИ

Онлайн регистър ще изхвърли измaмниците от обществените поръчки и ще увеличи пазара на редовните играчи с 20-30%.

За 6 май 2019 г. е предвиден стартът на глобалната онлайн база данни с всички издадени и валидни акредитирани сертификати за системи за управление на качеството, околната среда, безопасните условия на труд и други схеми, базирани на международно признати стандарти – ISO и други. В нея всеки онлайн ще може да провери безплатно дали дадена фирма наистина разполага със сертификата, който например обявява при кандидатстване в обществена поръчка, поставяща такова условие.

Този регистър, подготвян близо десетилетие от Международния акредитационен форум (IAF), ще изчисти всички фалшиви и измамни сертификати, разказа пред Mediapool Иван Савов, който е международно признат експерт в областта на стратегическото лидерство, акредитацията, сертификацията, стандартизацията и защитата на данните. Савов е част от екипа, работил по въвеждането на тази база данни, и в момента е член на Борда на директорите на Глобалната база данни на IAF на сертифицираните фирми (IAF Database LLC).

Платформата е изработена и ще се поддържа от австралийска фирма с опит в работата с бази данни. Вече в системата са въведени над 1 млн. компании, които притежават истински и валидни сертификати от типа на ISO, а до 6 май в нея трябва да са всички 1.5 млн. фирми с такива удостоверения. Включват се националните органи за акредитация – членове на IAF, акредитираните от тях сертифициращи организации и техните сертифицирани клиенти.

„Последователно се въвеждат данните на националните акредитационни служби, издаващи акредитацията на сертифициращите органи, които на свой ред сертифицират фирми и организации по международните стандарти, а сертификаторите ще въведат данните на своите сертифицирани клиенти, с детайли за сертификатите им – обхват, стандарти, валидност“, обяснява Савов. “Така ще се обхванат всички легитимно издадени сертификати на всяка компания в света и ще се отразява във всеки един момент дали дадено удостоверение е валидно, дали е изтекло, отнето е по някаква причина или има издадено ново. Актуализирането на информацията е автоматично, което гарантира, че към всеки момент информацията е актуална”, добавя Савов.

„Целта е да бъдат защитени потребителите на услуги и продукти, от компании, претендиращи, че разполагат със съответните сертификати, и да се изчисти пазара от фалшиви и измамни сертификати“, обяснява Иван Савов.

По думите му от това ще могат да се възползват у нас всички министерства, общини, административни органи и компании, които обявяват обществени поръчки или търгове със заложени в тях изисквания кандидатите да разполагат със съответните сертификати. „Често в момента фирми представят в такива поръчки сертификати, които са им били издадени, но валидността им е изтекла. Датите обаче лесно могат да бъдат манипулирани и провеждащият търга приема, че документът е истински. С новата база данни той ще може с безплатна регистрация на сайта на IAF да проверява дали сертификатът е валиден, въвеждайки името на компанията и номера на предоставения му документ. Така ако е бил подправен, ще излезе информация дали е изтекъл или е бил отнет. Фалшивите сертификати пък въобще няма да се появят в базата, а за отнетите ще излезе, че са отнети.

По думите на Савов от 6 май ще се реши и проблема с измамните сертификати, издавани от неакредитирани компании. Тези “сертификатори” не притежават съответната акредитация от национален акредитационен орган на база на годишни одити, които да удостоверяват, че те извършват дейността си по международните правила. Поради това, няма гаранция за валидността и верността на твърденията на сертификата. Тези сертификати няма да са в базата данни и веднага ще може да се установи, че са измамни. Друг проблем, свързан с измамни сертификати, също ще бъде адресиран от акредитационната общност по това време: Проблемът с неизрядни франчайзи на чужди сертификационни организации, които издават “бързи” акредитирани сертификати без да извършват необходимия одит. Тази “продажба на сертификати” ще се адресира с увеличен контрол върху франчайзите на сертификационни организации.

Заедно с базата данни за сертификатите влиза в сила задължителен документ на IAF, в чието изработване също е участвал Савов, който въвежда контрол върху франчайз сертифициращите компании (IAF MD23). Те вече ще подлежат на ежегодна проверка и няма да могат да наемат като одитори „мъртви души“ и да имат „кухи досиета“ на клиентите си, както в момента някои от тях. Така ще се изчисти проблемът с издаването на истински сертификати с фалшиви одити, което реално прави сертификатите измамни.

Ако потребителят на базата данни със сертификати е регистриран като физическо лице, ще може да проверява до 5 документа дневно, а ако се регистрира като организация, лимитът става 20 броя. Компанията, поддържаща информацията, ще предоставя при желание на фирмите и допълнителни „бизнес към бизнес“ услуги за клиентите си. Например потребителят да може да прави директни контакти със сертифицирани доставчици, които да отговорят на изискванията му, или да търси друг тип бизнес партньорства, обяснява Савов. Точно на този принцип австралийската компания управлява бази данни от години в Австралия, Нова Зеландия и Азия, за да може да се ползват безплатно от потребителите, а онези, които имат интерес към допълнителни бизнес услуги, да си плащат за тях.

По думите на Савов новата глобална база данни за сертификатите автоматично ще изчисти пазара от измамниците и ще доведе до увеличение на броя на фирмите с акредитирана валидна сертификация с 20-30 на сто. Приблизително в тези размери са и подправените или платени без проверка сертификати у нас, казва експертът. В Западна Европа измамите са по-малко – 5-10 процента от пазара за сертификати, докато на места фалшивите документи достигат 30-40 на сто.

Савов каза още, че базата данни е защитена от атаки за подмяна на въведената в нея информация, защитени ще са личните данни и на фирмите, включени в системата, и на регистриралите се потребители. Защитата на личните данни е съобразена с най-високия стандарт за защита на личните данни в света – Регламентът на ЕС за защита на личните данни GDPR.

Платформата за проверка на валидността и истинността на сертификатите ще бъде представена в световен мащаб за пръв път в България. Това ще стане на 28 март в София, когато бизнесът ще бъде запознат с функционалността и ползите от системата. Повече информация за събитието, както и форма за регистрация, можете да намерите тук.

Оригиналната статия е публикувана на сайта на Mediapool:
https://www.mediapool.bg/tragva-svetovniyat-lov-na-falshivi-biznes-sertifikati-news291022.html