СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ

Системи за управление на пътната безопасност

Управление на здравето и безопасността в плувните басейни

  •  ЕN 15288:2018 – 1 ден

КУРС ЗАЩИТА НА ХРАНИТЕ. ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ХРАНИТЕЛНИ ИЗМАМИ. ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ОБЯВЯВАНЕ НА АЛЕРГЕНЕН СТАТУС

  • Интерактивно /Online/ обучение – 1 ден