СВЕТОВЕН ДЕН НА АКРЕДИТАЦИЯТА – 9ти ЮНИ

9ти юни е световният ден на акредитацията!

WAD Event AGENDA

Тази година фокусът пада върху използването на акредитация в подкрепа на изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие. Той предоставя възможност на членовете на ILAC и IAF да споделят примери със заинтересованите страни, регулаторите и потребителите на начина, по който акредитацията може да бъде приложена за постигане на цели като увеличаване на търговията, разглеждане на опасения за околната среда и здравето и безопасността и подобряване на общото цялостно качество на продукцията в икономика.

Всяка година денят се отбелязва в световен мащаб чрез събития, семинари и във всички големи медийни канали, за да се демонстрира как акредитацията и сертифицирането могат да помогнат за постигането на по-безопасен, по-последователен и по-отговорен свят.