КОИ СМЕ НИЕ?

ЗА НАС

MG Global е орган по сертификация на системи за управление, предоставящ сертификация под акредитация от ИА “Българска Служба за Акредитация”, член на EA MLA и IAF MLA. Предоставяме сертификация по следните международни стандарти: ISO 9001:2015 (Управление на качеството); ISO 14001:2015 (Управление на околната среда); ISO 45001:2018 (Управление на ЗБР); ISO 50001:2018 (Управление на енергията); ISO 27001:2013 (Управление на информационната сигурност); ISO 22000:2018 (Управление на безопасността на хранителните продукти).

НАШИТЕ УСЛУГИ

Ние предлагаме акредитирана сертификация, обучение и поддържащи услуги, за да спомогнем подобряването на процесите, производителността, както и предлаганите от Вас продукти и услуги.

Ние помагаме на различни организации за постигането на по-ефективни резултати по отношение на качеството, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд, енергийна ефективност, устойчивото развитие,  безопасността на хранителните продукти и информационната сигурност. Нещо повече, ние правим всичко необходимо за да сме сигурни, че подобренията се надграждат година след година.

Често, ние ще работим в тясно сътрудничество с консултанти, които могат да играят решаваща роля за подпомагане на изпълнението на тези системи за управление.

Ние сме специализирани в сертификация на системи за управление в следните сектори:

 • качество
 • енергия и околна среда
 • здравословни и безопасни условия на труд
 • информационна сигурност
 • безопасност на хранителните продукти

НАШАТА ФИЛОСОФИЯ – ДОВЕРИЕ  НАДЕЖДНОСТ  УСТОЙЧИВОСТ

Всеки бизнес може да бъде подобрен чрез наличието на доверие, надеждност и устойчивост. Ние от MG Global вярваме в това и сме тук за да Ви помогнем да го постигнете. Нашите услуги за оценяване, сертифициране и обучение дават възможност на организациите за промяна, подобряване на системите за управление и постигане на бъдещи успехи.

КОЕ НИ ПРАВИ РАЗЛИЧНИ?

За нас е изключително важно да помагаме на клиентите си с цел подобряване качеството на сътоветните продукти, процеси и служители, за да предоставят отлична удовлетвореност на клиента.

Нашият подход е прагматичен и подпомагащ, като същевременно отговаря на строги технически изисквания и интегритета на акредитираната сертификация.

Можете да очаквате:

 • Практически съвети. Ние Ви помагаме да разберете техническите изисквания и всички детайли около етапите на сертификационния процес
 • Фокус на подобряване. Ние не само ценяваме съответствието с избрания от Вас стандарт, ние се стремим да  идентифицираме  възможностите за подобрение на всеки одит
 • Комплексно обслужване. Ние предлагаме пълна гама от сетификационни услуги с глобално покритие, което Ви дава възможност да направите интегрирана серитификация за по-голяма ефективност
 • Различни начини на обучение. Он-лайн, външни и вътрешни курсове; Ние смятаме, че е важно, да се сдобиете с нови технически умения
 • Голяма стойност. Няма скрити такси, конкурентни цени и достъп до техническа поддръжка на световно ниво.
 • Актуални технически съвети. Нашата глобална мрежа от експерти участва в техническите комитети и писането на стандарти; ние ви помогаме да се справите с развитията и промените.