ВОДЕЩИ ОДИТОРИ

Курсове за водещи одитори на MG Global Academy:

Управление на качеството

 • ISO 9001:2015 Курс за водещи одитори 

Управление на околната среда 

 • ISO 14001:2015 – Преходен курс за водещи одитори 

Управление на здравето и безопасността при работа

 •  ISO 45001:2018 – Преходен курс за водещи одитори 

Управление на енергията

 •  ISO 50001:2018 Преходен курс водещи одитори 

Управление на физическите активи

 •  ISO 55001:2014 – Курс за водещи одитори 

Управление на системи за защита на личните данни, изпълняващи изискванията на GDPR – регламент (ЕС) 2016/679

 •  ISO 27001:2013 & ISO/IEC 27701:2019 – Курс за водещи одитори 

Управление на безопаността на хранителните продукти

 •  ISO 22000:2018 – Курс за водещи одитори 

Управление на безопаността на хранителните продукти

 • FSSC 22000, ver. 5 – Курс за водещи одитори 

Управление на непрекъснатостта на дейността. Сигурност на обществото

 • ISO 22301 – Курс за водещи одитори 

Управление на безопасността на движението по пътищата

 • ISO 39001 – Курс за водещи одитори 

Управление на сгради и съоражения. Фасилити мениджмънт

 • ISO 41001 – Курс за водещи одитори 

За повече информация и записване, можете да се свържете с нас на:
e-mail: info@nqa.bg
Тел: +359 884 51 70 90